Club NATO Sibiu

Despre

Clubul de Afaceri NATO Sibiu este o platformă informală și interactivă pentru reuniuni, business networking, schimburi de opinii şi informaţii strategice militare în contextul promovării culturii de afaceri militare NATO, atât prin proiecte sustenabile la nivel urban, național, regional și global.

Clubul vizează promovarea unui mediu propice pentru afaceri în baza certificării NATO a membrilor săi, dar și facilitarea unui dialog interinstituțional prin cooperare publică-privată între comunitatea mediului de afaceri, administrația publică locală, mediul universitar și sectorul militar.

Este creat la inițiativa reprezentanților mediului de afaceri certificați NATO la nivel local și este susținută de membrii proeminenți ai comunităților de afaceri, reprezentanții cercurilor universitare, administrațiile publice locale și sectorul militar, în contextul înființării primului și singurului Comandament de Corp NATO de la Sibiu.

Rol și obiective

 • Crearea unei rețele funcționale de companii, instituții, organizații, universități și alte entități conexe din România și țările membre NATO.
 • Oferirea unei platforme interactive pentru networking între companiile certificate NATO și cooperare orientată spre proiecte strategice militare de interes local, național și regional.
 • Facilitarea diseminării informațiilor privind participarea la licitațiile publice organizate la iniţiativele, proiectele sau programele internaţionale organizate de MAPN, Agenţia NATO pentru sprijin (NATO Support Agency) şi alte structuri NATO, Agenţia Europeană de Apărare (European Defence Agency).
 • Asistarea membrilor în dialogul lor cu MAPN, Agenţia NATO pentru sprijin (NATO Support Agency) şi alte structuri NATO, Agenţia Europeană de Apărare (European Defence Agency).
 • Dezvoltarea de noi mecanisme creative și de cooperare între România – SUA – NATO care ar putea promova cultura de afaceri militară NATO în contextul NATO URBAN.
 • Promovarea parteneriatelor interurbane în baza culturii de afaceri militare americane și, totodata, transferul de bune practici/expertiză, într-o logică win-win situation, între:
  • Companii publice și private, certificate NATO
  • Instituții și organizații financiare
  • Companii, instituții/autorități centrale și locale
  • Companii, universități, centre de cercetare și dezvoltare
  • Mediul militar și alte structuri de securitate și siguranță națională, securitatea și siguranța cetățeanului din mediul urban.
 • Promovarea antreprenoriatului certificat NATO și sporirea vizibilității întreprinderilor și a proiectelor de succes care și-au dovedit viabilitatea în ultimii ani.
 • Stimularea dezbaterilor strategice în cultura de afaceri militară americanaă și favorizarea schimbului de opinii pe teme de interes comun.

Membri

Sunt companii certificate NATO, persoane fizice, instituții, universități și centre de cercetare din România, interesate să dezvolte relații de parteneriat strategic. Membrii plătesc o taxă/o cotizație anuală. Participarea la anumite activități poate necesită taxe suplimentare.n

Activități

 • Reuniuni lunare /trimestriale ale membrilor
 • Facilitarea inter-operabilității prin crearea și interconectarea la rețele de “vecinătăți NATO URBAN”
 • Crearea unei platforme interactive pentru promovarea membrilor și a proiectelor în cultura de afaceri militară Americană
 • Organizarea de seminarii, conferințe și ateliere sub patronajul clubului și cu participarea de personalități NATO, urmând să se inițieze fie activități economice sau proiecte de cercetare în domenii de interes comun
 • Crearea unei baze de date care să conțină informații despre instituții, federații, asociații și organizații ale căror activități interesează membrii
 • Generarea și susținerea de proiecte de PR de interes comun pentru membrii clubului
 • Realizarea de campanii de informare cu privire la obiectivele și activitățile clubului

Deveniți membru Club NATO Sibiu

Trimiteți mesaj